Odszkodowanie lotnicze a odmowa wypłaty

Prawa pasażera linii lotniczych jasno określają sytuacje, w jakich należy nam się rekompensata finansowa od przewoźnika. Co możemy jednak zrobić, gdy linie lotnicze niesłusznie odrzucają reklamację za opóźniony bądź odwołany lot? Gdzie szukać pomocy w walce o należne nam odszkodowania lotnicze?

Kiedy przysługuje nam odszkodowanie od linii lotniczych

Podczas rozpatrywania kwestii należności odszkodowania lotniczego nie mają zastosowania wewnętrzne regulaminy przewoźnika, lecz rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego określające zasady odpowiedzialności materialnej, między innymi za opóźniony bądź odwołany lot. Prawa pasażera linii lotniczych obejmują pasażerów lotów zaczynających się, kończących, bądź w całości odbywających w krajach unii europejskiej. Regulacje te narzucają obowiązek wypłaty odszkodowania od linii lotniczych w przypadku odwołania lotu, oraz określają sytuacje w których rekompensata nie jest należna (zapewnienie w odpowiednim terminie lotu alternatywnego, odpowiednio wczesne poinformowanie o odwołaniu lotu, działanie siły wyższej). Wewnętrzne regulaminy przewoźnika mogą jedynie poszerzać zakres odszkodowania, nie mogą go jednak zawężać ze względu na hierarchię aktów prawnych. Prawa pasażera linii lotniczych regulują również kwestię opóźnień lotniczych – należne odszkodowanie zależne jest od długości lotu wyrażonej w kilometrach, wielkości opóźnienia, oraz zaistnienia dodatkowych okoliczności zaliczanych pod działanie tzw. siły wyższej. Prawo unijne narzuca również na przewoźnika obowiązek opieki nad pasażerami opóźnionego lotu – dotyczy to zależnie od skali opóźnienia wyżywienia pasażerów, bądź zapewnienia noclegu.

Odmowa wypłaty – gdzie można się odwołać?

Mimo jasnych regulacji dotyczących odszkodowań lotniczych, spór o jego wypłatę zdarza się bardzo często – wszystko sprowadza się do terminu „okoliczności nadzwyczajne”, który to linie lotnicze starają się możliwie mocno poszerzać. Według prawa lotniczego odszkodowanie od linii lotniczych nie jest należne, jeżeli opóźnienie bądź odwołanie lotu nastąpiło na skutek okoliczności nadzwyczajnych. Termin ten oznacza sytuacje, których przewoźnik nie mógł przewidzieć oraz im zapobiec, i właśnie na niego powołują się linie lotnicze chcące uniknąć odpowiedzialności finansowej. Według szacunków tylko około 10% odmów wypłaty odszkodowań lotniczych jest słusznych. Co możemy więc zrobić jeżeli taka sytuacja spotka nas? Po upływie minimum 30 dni od daty złożenia reklamacji skierować możemy skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w kraju rozpoczęcia lotu, gdzie nasze roszczenia zostaną rozpatrzone przez Komisję Ochrony Prawa Pasażerów. Jeżeli takie działanie również nie przyniesie skutku, pozostaje nam wytoczenie sprawy sądowej. Pamiętać trzeba, że linie lotnicze dysponują prawnikami wyspecjalizowanymi w podobnych sprawach, warto więc rozważyć zasięgnięcie porady prawnej.

Podsumowanie

Należne odszkodowanie lotnicze nie jest kwestią uznaniową zależną od przewoźnika, lecz jest regulowane przez prawo europejskie. W razie problemów z jego wyegzekwowaniem pozostaje nam skarga do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, bądź w dalszej kolejności sprawa sądowa.