Odszkodowanie od linii lotniczych w przypadku lotów łączonych

Często, aby dotrzeć do celu podróży nie mamy możliwości skorzystać z lotu bezpośredniego i konieczna okazuje się przesiadka między dwoma lub więcej samolotami. Co w przypadku opóźnienia jednego z połączeń, przy zachowaniu punktualności reszty? Postaramy się odpowiedzieć, jak nalicza się należne odszkodowanie od linii lotniczych w przypadku lotu z przesiadkami.

Kiedy należne jest odszkodowanie za opóźniony lot

Zacznijmy od przypomnienia podstaw prawnych – odpowiedzialność finansową za opóźniony bądź odwołany lot reguluje rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego. Należy jednak pamiętać, że rozporządzenie to dotyczy wyłącznie lotów mających swój początek, koniec, lub w całości odbywających się w państwach należących do unii europejskiej. Odszkodowanie za opóźniony lot zależne jest od kilku czynników – długość lotu wyrażona w kilometrach, wielkość opóźnienia, oraz ewentualne wystąpienie czynników nadzwyczajnych, które mogą zwolnić przewoźnika z obowiązku wypłaty zadośćuczynienia. Pomijając kwestię wypłaty odszkodowania rozporządzenie 261/2004 nakłada na przewoźnika również obowiązek opieki nad pasażerami opóźnionego lotu – pod tym terminem kryje się między innymi zapewnienie posiłków, bądź w razie potrzeby noclegu.

Lot łączony a odszkodowanie

W przypadku podróży z przesiadkami często niewielkie opóźnienie jednego lotu może przełożyć się na wielogodzinne opóźnienie całej podróży. Linie lotnicze niejednokrotnie w takiej sytuacji próbują rozbić podróż na poszczególne loty, i rozpatrywać każdy z nich jak osobną podróż. Jak wspomnieliśmy wyżej, wysokość i należność odszkodowania zależy od dystansu i wielkości opóźnienia – w przypadku rozbicia podróży na poszczególne loty może okazać się, że przysługiwałoby nam odszkodowanie tylko za jeden opóźniony lot. Od czego zależy, czy nasza podróż będzie rozumiana jako całość, czy szereg niezależnych lotów? Najważniejsza jest wspólna rezerwacja lotu łączonego – odszkodowanie liczone jest wtedy na podstawie odległości oraz różnicy w czasie przylotu między miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróży. Kupując niezależne od siebie loty, jako osobne rezerwacje narażamy się niestety na osobne rozpatrywanie każdego przelotu – odszkodowanie za opóźniony lot może okazać się dużo niższe.

Podsumowanie

Odszkodowanie od linii lotniczych w przypadku lotu łączonego może być rozpatrywane od całości podróży, bądź każdego lotu składowego. Zależne jest to od sposobu dokonania rezerwacji. Dlatego już na etapie rezerwacji ważne jest to, aby zadbać o ten aspekt, co pozwoli uniknąć później przykrych niespodzianek.