Obowiązki i prawa pasażera, czyli co podróżny może? Zasady postępowania i odszkodowanie za odwołany lot

Podróż, która ma odbyć się za pośrednictwem linii lotniczych, często nie rozpoczyna się w momencie zajęcia miejsca na pokładzie. To szereg przygotowań, które warto poczynić, aby lot mógł odbyć się sprawnie i pomyślnie. Nie zawsze jednak wszystko idzie po naszej myśli, a na drodze do celu napotykamy niejedną przeszkodę. Niezwykle ważnym elementem starań, jakie powinniśmy poczynić przed rozpoczęciem podróży, jest poznanie praw pasażera. Znajomość odpowiednich przepisów pomoże nam ograniczyć częstotliwość spornych sytuacji na lotnisku oraz uniknięcie niepotrzebnych sytuacji. Gdy natomiast trudności z odbyciem podróży wynikają z błędów przewoźnika, warto zasięgnąć porad profesjonalnego doradztwa i starać się w efekcie uzyskać m.in. odszkodowanie za odwołany lot. Właściwe kompetencje oraz posiadanie przez odpowiednie biura wiedzy o prawie lotniczym, pomogą podróżnym dochodzić reklamacji ze zdecydowanie większym powodzeniem. Należy mieć jednak na uwadze, by do minimum ograniczać powody, dla których mielibyśmy zostać niewpuszczonym na pokład i pozbawieni transportu.

Jakich sytuacji i zachowań unikać, abyśmy mogli znaleźć się w gronie podróżnych na pokładzie samolotu?

Możemy dokonać wyszczególnienia pewnych reguł, których warto przestrzegać planując korzystanie z usług linii lotniczych. Przyjęto, że najważniejsze warunki, które należy spełnić aby wejść na podkład, jest posiadanie ważnych dokumentów tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu (podlinkowanie poprzedniego artykułu) oraz karty pokładowej/biletu. Należy pamiętać że karta pokładowa może nam znacznie ułatwić uzyskanie odszkodowania za opóźniony lot – wystarczy że ją zachowamy i przedstawimy wraz z wezwaniem do zapłaty. Jej brak może stanowić istotne utrudnienie. Ponadto, należy pozytywnie przejść kontrolę bezpieczeństwa przy założeniu, że nie należy posiadać przy sobie elementów z tzw. listy przedmiotów zakazanych. Zaliczamy do nich np. materiały wybuchowe, substancje chemiczne, toksyczne i łatwopalne, broń palną oraz jej repliki, trofea myśliwskie czy wszystkie pozostałe przedmioty, które przewoźnik może uznać za niebezpieczne oraz zagrażające bezpieczeństwu współpasażerów.

Należy mieć również na uwadze, że usługa przelotu może zostać nie zrealizowana, gdy pasażer jest pod wpływem środków odurzających lub gdy próbuje palić wyroby tytoniowe na pokładzie. W niektórych przypadkach, również kłopotliwe odbieganie od standardów higieny osobistej czy bagaż nie spełniający warunków ustalonych przez przewoźnika, może być powodem do odmowy odbycia lotu. Warto zatem stosować się do norm bezpieczeństwa i regulacji ustalonych przez linie lotnicze, z których korzystamy. Pamiętajmy, również o tym, że przewoźnik ma prawo do stosowania tzw. overbookingu i odmowy odbycia podróży przez osoby niepełnosprawne, których potrzeby wykraczają poza możliwości techniczne samolotu. Gdy zostaniemy poszkodowani w tych właśnie przypadkach, warto skutecznie dochodzić praw pasażera poprzez różnego rodzaju rekompensaty. Co więcej, w obliczu opóźnień czy zawahań harmonogramu lotów, poleca się próbę uzyskania odszkodowania za odwołany lot. Dzięki temu, nie poczujemy się urażeni zaniedbaniami ze strony przewoźnika! Powinniśmy zatem nie tylko znać swoje obowiązki, lecz takie prawa i możliwości – pamiętajmy o tym.