Opóźnienie bądź odwołanie lotu, zagubienie bagażu czy uszczerbek na zdrowiu – w każdej z tych sytuacji należy nam się odszkodowanie od linii lotniczych. Co jednak w przypadku, gdy spółka przewoźnika przestała istnieć przed jego wypłatą?

 

Prawa pasażera linii lotniczych

Kwestię odpowiedzialności materialnej przewoźnika za sytuacje takie jak odwołanie bądź opóźnienie lotu reguluje uchwała WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego. Dotyczy ona wszystkich lotów odbywających  się w całości, bądź mających początek lub koniec w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Europejskie prawa pasażera linii lotniczych określają ścisłe kryteria zasadności odszkodowań za opóźnienie lotu, a wysokość świadczeń uzależniają od długości opóźnienia oraz dystansu podróży. Finansowe zadośćuczynienie nie jest należne, jeżeli do opóźnienia bądź odwołania lotu doszło z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez przewoźnika – przykładowo nagłe załamanie pogody bądź kryzys polityczny. Jak jednak możemy dochodzić swoich praw, jeżeli przewoźnik przestanie istnieć przed wypłatą należnych świadczeń?

 

Upadłość spółki a wypłata odszkodowań

W przypadku postawienia linii lotniczych w stan likwidacji należne zobowiązania – w tym odszkodowania lotnicze – mogą być egzekwowane przez zajęcia komornicze i sprzedaż mienia spółki. Jeżeli w momencie zlikwidowania przedsiębiorstwa zabraknie funduszy do pokrycia należnych świadczeń, musimy liczyć się z przedłużonym okresem oczekiwania na ich wypłatę. Niestety czasami wysokość zobowiązań finansowych przewoźnika może przekroczyć wartość mienia spółki – w takiej sytuacji odszkodowanie może nie zostać wypłacone. W razie wątpliwości najlepszym rozwiązaniem może być zasięgnięcie porady prawnej, bądź skorzystanie z usług firmy pośredniczącej w egzekwowaniu wypłaty odszkodowań. Istotnym czynnikiem będzie weryfikacja kraju, w jakim przewoźnik zarejestrował swoją działalność – okres przedawnienia roszczeń finansowych w kontekście odszkodowań lotniczych zależny jest od lokalnych przepisów – w przypadku polskich przewoźników prawa pasażera linii lotniczych dają nam jeden rok na dochodzenie swoich praw.

 

Podsumowanie

Unijne przepisy określające warunki oraz wysokość należnego odszkodowania od linii lotniczych zachowują swoją moc nawet po zlikwidowaniu spółki. Dochodzenie swoich praw może okazać się bardziej skomplikowane i długotrwałe, jednak w większości wypadków udaje się wywalczyć należne zadośćuczynienie za zakłócenia lotu.