Nagłe załamanie pogody, awaria techniczna, czy konieczność usunięcia problematycznego pasażera – wszystko to może przełożyć się na opóźniony lot. Choć efekt jest ten sam sytuacje te różnią się od siebie – powód powstania utrudnień decyduje o należności odszkodowania za opóźniony lot.

Opóźniony lot a odszkodowanie – kiedy się nam należy?

Wiele sytuacji może przełożyć się na opóźniony lot. Odszkodowanie zapewnione przez europejskie prawo zależne jest jednak od przyczyn, z jakich opóźnienie nastąpiło. Generalna zasada brzmi – odszkodowanie za opóźniony lot nie należy się podróżnym w sytuacji, jeżeli opóźnienie powstało na skutek zaistnienia “nadzwyczajnych okoliczności”. Co to oznacza w praktyce? Do sytuacji nadzwyczajnych zalicza się te, które nie mogły zostać przewidziane przez linie lotnicze, takie jak: nagłe załamanie pogody, kryzys polityczny, nagła usterka maszyny powstała z czynników zewnętrznych (przykładowo kolizja z ptakiem) czy strajk pracowników.

Jakie są najczęstsze powody opóźnień w ruchu lotniczym?

Do najczęstszych powodów opóźnień zaliczają się: złe warunki pogodowe powodujące przykładowo niedostateczną widoczność bądź oblodzenie pasa, opóźnienie wylotu przez spóźniony przylot samolotu, co powoduje przesunięcie się całego rozkładu; problemy z obsługą naziemną samolotu, taką jak załadunek bagażu, sprzątanie czy tankowanie. Równie często opóźnienie następuje z przyczyn bezpieczeństwa, takich jak ewakuacja samolotu, oraz przez wysokie natężenie ruchu lotniczego powodujące opóźnienie udzielenia zgody na start maszyny bądź wydłużenie czasu oczekiwania na lądowanie z powodu zajęcia pasa. Jako że odszkodowanie za opóźniony lot zależnie jest od jego przyczyn zdarza się, że przewoźnik próbuje powołać się na inne okoliczności, aby uniknąć jego wypłaty. Chaos informacyjny może również wynikać z faktu, że podać informację o opóźnieniu lotu może dowolny pracownik linii lotniczych, często nie będąc dostatecznie poinformowanym. Zdarzają się sytuacje, gdzie w związku z opóźnieniem jednego lotu krąży kilka sprzecznych informacji na temat jego powodu. Informacja o opóźnieniu lotu przekazywana jest również w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem systemu komunikacji ACARS, który rejestruje i przekazuje informacje na temat czasu rozpoczęcia podróży.

Podsumowanie

Jeżeli przytrafi się nam opóźnienie lotu, odszkodowanie nie przysługuje nam w przypadku zaistnienia tzw. “siły wyższej”. Warto wiedzieć jak rozumieć to pojęcie, oraz jakie są najczęstsze powody opóźnień. Ta wiedza jest podstawą dochodzenia swoich praw w przypadku trafienia na opóźniony lot.