Osoba niepełnosprawna decydująca się na podróż samolotem liczyć może na szereg ułatwień, stawiane są też przed nią pewne specjalne wymagania. Przedstawiamy co o przewozie osób niepełnosprawnych mówią prawa pasażera linii lotniczych.

Prawa pasażera niepełnosprawnego

Przed zaplanowaniem samodzielnej podróży przez osobę niepełnosprawną musi ona zweryfikować czy spełnia warunki umieszczone w przepisach bezpieczeństwa. Każdy pasażer musi być wstanie samodzielnie zapiąć pasy bezpieczeństwa, skorzystać z toalety, spożywać posiłki, brać lekarstwa oraz założyć maskę tlenową. Jeżeli wykonanie choć jednej z wymienionej czynności bez pomocy osoby trzeciej jest niemożliwe, osoba niepełnosprawna musi podróżować z opiekunem, której wiek musi wynosić minimum 16 lat. Podczas rezerwacji biletu poinformować należy przewoźnika o stopniu niepełnosprawności, oraz zakresie ewentualnej pomocy, jaka może okazać się niezbędna. Prawa pasażera niepełnosprawnego nie nakładają na podróżującego obowiązku posiadania zaświadczeń o niepełnosprawności – jedynie w przypadku przewozu leków w bagażu podręcznym wymagane będzie posiadanie recept oraz potwierdzenia od lekarza prowadzącego.

Pomoc ze strony linii lotniczych

Prawa pasażera niepełnosprawnego zapewniają szereg ułatwień dla podróżujących – każdy przewoźnik dysponować musi specjalnie przeszkolonym personelem ułatwiającym wejście na pokład samolotu. W przypadku lotu z przesiadką linia lotnicza ma obowiązek zapewnienia asysty osobie niepełnosprawnej podczas przemieszczania się na terenie lotniska. Pamiętać należy, że sprzęt medyczny wspomagający poruszanie się nie wlicza się do dopuszczalnego limitu bagażu, a przewoźnik nie ma prawa odmowy jego transportu. Przepisy precyzują również przystosowanie pokładu samolotu – każdy samolot posiadający co najmniej 100 miejsc musi posiadać zagwarantowaną przestrzeń do przewozu wózka inwalidzkiego. Również każdy samolot wyposażony w więcej niż jedno przejście musi posiadać na pokładzie toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Podsumowanie

Kwestie przewozu osób niepełnosprawnych oraz ułatwień, jakie zapewnić musi przewoźnik, regulując zapisy zawarte w prawach pasażera linii lotniczych. Podróżujący ma prawo na nieodpłatny przewóz niezbędnego sprzętu medycznego ułatwiającego poruszanie, jednak w niektórych przypadkach konieczne może być zabranie w podróż osoby towarzyszącej w wieku minimum 16 lat.