Prawa pasażera linii lotniczych

Podróżowanie samolotem obecnie jest jednym z najbardziej popularnych sposobów przemieszczania się. Jest wyjątkowo szybkie, wygodne, i bardzo często również stosunkowo ekonomiczne. Jednak wielu z nas obawia się sytuacji opóźnionego lub odwołanego lotu. W większości takich sytuacji chronią nas prawa pasażera linii lotniczych. Warto uzupełnić wiedzę z tego zakresu. 

prawa-pasażera-linii-lotniczych

Jakie są prawa pasażera linii lotniczych?

Wraz z nabyciem biletu lotniczego nabywamy także prawa pasażera linii lotniczych. Mają one na celu ochronę naszych interesów. Prawa te są regulowane przez rozporządzenie WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r., które dotyczy zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów w sytuacji opóźnienia lub odwołania lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład. Obowiązuje wszystkie osoby, przemieszczające się z lub do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Na mocy tych praw powinniśmy mieć: 

  • dostęp do pełnych i prawdziwych informacji (także w zakresie przepisów i całkowitej ceny przelotu),
  • możliwość odstąpienia od umowy (np. w przypadku podwyższenia ceny), 
  • możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku dużego opóźnienia lub odwołania lotu oraz odmowy wpuszczenia na pokład, 
  • możliwość zwrotu kosztów podróży w powyżej wymienionych przypadkach,
  • możliwość skorzystanie ze zmiany planu podróży,
  • zapewnioną opiekę,
  • możliwość uzyskania odszkodowania za szkody (dotyczące osób lub bagażu).

Prawa pasażera w wypadku opóźnionego lotu

Jeżeli opóźnienie samolotu przekracza 2 godziny (w przypadku trasy do 1500 km), 3 godziny (trasa mieszcząca się w przedziale 1500 – 3500 km), 4 h (ponad 3500 km) pasażer powinien zostać objęty opieką zorganizowaną  przez przewoźnika. Oznacza to, że powinien mieć zapewnione miejsce odpoczynku, zakwaterowanie, wyżywienie oraz możliwość wykonania niezbędnych połączeń telefonicznych. Jeśli opóźnienie przekracza 5 godzin, a pasażer zdecyduje się na przerwanie podróży należy mu się także prawo do zwrotu poniesionych kosztów wraz z kosztem powrotnego biletu do miejsca rozpoczęcia podróży

Pasażer ma prawo do uzyskania opieki od linii lotniczej (dostęp do telefonu, miejsce odpoczynku, wyżywienie, zakwaterowanie, transport do miejsca zakwaterowania). Prawa pasażera w wypadku opóźnionego lotu regulują także warunki uzyskania odszkodowania. Jeśli opóźnienie wyniosło 3 godziny i sytuacja ta  była zależna od przewoźnika pasażerowi należy się odszkodowanie. Wysokość rekompensaty zależna jest od długości planowanego lotu i wynosi od 250 EUR na najkrótszych trasach (do 1500 km) aż po 600 EUR (powyżej 3500 km)

 

Prawa pasażera wypadku odwołanego lotu

W przypadku odwołanego lotu pasażerowi należy się odszkodowanie, chyba że informacja o anulacji pojawiła się 14 dni przed planowanym odlotem, termin lotu został zmieniony nieznacznie lub jeżeli odwołanie wynikło z nadzwyczajnych okoliczności. Przewoźnicy zobowiązani są do przedstawienia pasażerowi możliwości rozwiązania sytuacji. Może nią być zwrot pieniędzy lub  propozycja zmiany lotu (na taki, który będzie zbliżony do pierwotnego). Wysokość odszkodowania jest identyczna jak w przypadku lotu opóźnionego, a więc zależna od pokonywanej odległości. Aby ubiegać się o odszkodowanie trzeba zebrać wszelką dokumentację potwierdzającą zaistniałą sytuację i złożyć odpowiedni wniosek (w różnych krajach obowiązują różne terminy składania wniosku, należy to sprawdzić). Można również skorzystać z pomocy profesjonalistów zajmujących się tego typu sprawami.