Linie lotnicze wykorzystują różne metody, aby sprzedawać maksymalną ilość biletów. Niestety niektóre praktyki nie zawsze zdają egzamin. Często zdarza się, że pasażer dostaje odmowę wejścia na pokład, z powodu braku miejsc. Takie sytuacje są na porządku dziennym. Czy przysługuje więc w takim wypadku odszkodowanie i jak go wyegzekwować od przewoźnika?

Odmowa wejścia na pokład – w jakich okolicznościach?

Taktyka nazywana overbooking, jest powszechnie stosowana przez różne linie lotnicze. Polega na sprzedaży większej ilości biletów, niż dostępnych fizycznie miejsc w samolocie. Zdarza się, że w ostatniej chwili ktoś rezygnuje z rejsu. Dzięki temu, przewoźnik może zyskać bardzo wysokie obłożenie w oferowanych rejsach. Jednak w przypadku, gdy do odprawy stawią się wszystkie osoby, które wykupiły bilety, dla części z nich może zabraknąć miejsc. Takie sytuacje skutkuję odmową przyjęcia na pokład. Pasażer w takiej sytuacji ma dwa wyjścia. Może skorzystać z propozycji linii lotniczych, które często w takich sytuacjach oferują vouchery lub inne przywileje. Ma to na celu załagodzenie konfliktu oraz zachęcenie pasażera do dobrowolnej reyzgnacji ze swojego miejsca i wyruszenia w podróż w innym terminie. Jeśli poszkodowany przyjmie propozycję, traci prawo do odszkodowania lotniczego, ponieważ dobrowolnie odmówił wejścia na pokład.

Prawa lotnicze – jak je egzekwować?

Pasażer może również nie wyrazić zgody na dobrowolną rezygnację z miejsca w samolocie, ze zwiększoną liczbą rezerwacji. W takim wypadku linie lotnicze są zmuszone przekierować część osób na późniejszy lot. Takie rozwiązanie kwalifikowane jest jako odmowa wejścia na pokład. Przysługuje wtedy poszkodowanym pasażerom odszkodowanie lotnicze w wysokości od 250 do 600 euro. Pasażer ma prawo również, domagać się od linii lotniczych pokrycia kosztów posiłków oraz zapewnienia noclegu w hotelu. Warto w takiej sytuacji zachować również rachunki, za inne, niezbędne wydatki, które mogą mieć również wpływ na wysokość rekompensaty pieniężnej. Również skonsultowanie zaistniałej sytuacji z doświadczonym prawnikiem, pozwoli na podjęcie dalszych kroków.

Skorzystaj z prawa pasażera linii lotniczych

Prawa pasażera linii lotniczych oficjalnie znane są pod nazwą WE261. Ich znajomość ułatwia egzekwowanie od przewoźników, przysługujących pasażerom odszkodowań pieniężnych. Warto zatem wiedzieć jak zachować w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład, aby nie utracić możliwości dochodzenia swoich praw.