Wielu podróżujących samolotami turystów zastanawia się czy zwrot biletu lotniczego jest możliwy, a jeśli tak to w jakich okolicznościach. Dokładne zasady dotyczące zwrotów biletów lotniczych określają przepisy regulaminów poszczególnych linii lotniczych i mogą znacząco różnić się między sobą. Dlatego, aby odpowiedzieć na pytanie czy można zwrócić bilet lotniczy należy uważnie zapoznać się z regulaminem danego przewoźnika, jeszcze przed dokonaniem zakupu. Pasażer, dokonujący zakupu biletu lotniczego przez Internet powinien pamiętać, że takie bilety mają charakter bezzwrotny i w tym zakresie nie obowiązuje 10-dniowy termin zwrotu. Poza ściśle określonymi wyjątkami rozpatrywanymi indywidualnie, takich jak śmierć pasażera lub bliskiej osoby, przewoźnicy tanich lotów nie przewidują żadnych zwrotów.

Czy można zwrócić bilet lotniczy – tak, ale w określonych sytuacjach

Tak więc na pytanie czy można zwrócić bilet lotniczy przewoźnicy odpowiadają twierdząco, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Jedynie w przypadku poważnej choroby, uniemożliwiającej podróż lub śmierci pasażera, rezerwacja pasażera oraz osób podróżujących w ramach tej samej rezerwacji mogą podlegać refundacji po przedstawieniu stosownej dokumentacji, jeszcze przed planowanym terminem odlotu. Na wniosek pasażera przewoźnik może wypłacić pełny zwrot poniesionych kosztów, jeśli pasażer chce zrezygnować z biletu po utracie bliskiego członka rodziny z pierwszej linii pokrewieństwa (z określonym w regulaminie wyprzedzeniem). Prawa pasażera linii lotniczych w przypadku niewykorzystania przelotu z innego powodu są ograniczone, ponieważ zwrotowi mogą podlegać jedynie podatki oraz opłaty lotniskowe. Jednak tanie linie lotnicze w większości przypadków nie zwracają nawet i tych kosztów.

Prawa pasażera linii lotniczych – wnioski rozpatrywane indywidualnie

Poza wymienionymi sytuacjami, prawa pasażera linii lotniczych ograniczają się jedynie do modyfikacji zarezerwowanego lotu, za którą często jest pobierana dodatkowa opłata. Pasażerowie, którzy nie chcą lub nie mogą skorzystać z lotu wychodzącego, mogą skorzystać z lotu powrotnego. Zarówno data, godzina, jak i trasa lotu może być zmieniana do kilku godzin przed godziną odlotu za pośrednictwem strony internetowej danego przewoźnika lub kontaktując się z infolinią linii lotniczych. Pamiętajmy, że niektóre linie lotnicze przewidują zwrot biletu lotniczego w przypadku odmowy przyznania wizy lub w sytuacji anulowania lub opóźnienia lotu więcej niż o 3 godziny. W pozostałych sytuacjach można ubiegać się o zwrot przynajmniej części kosztów, zwracając się bezpośrednio do przewoźnika z prośbą o indywidualne rozpatrzenie naszego wniosku.